Asemax 300 Mg Tablet

Asemax 300 Mg Tablet

Asemax 300 Mg 10 Film Tablet


Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
İçindekiler: Sefdinir


Uygulama şekli:


Sadece oral yoldan kullanım içindir.

 

ASEMAX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında dozun tekrar ayarlanması gerekmektedir.

 

Kreatinin klerensi < 30 mL/dk olan erişkin hastalarda sefdinir 300 mg/gün olarak uygulanmalıdır.

 

Hemodiyaliz sefdiniri vücuttan uzaklaştırır. Kronik olarak hemodiyaliz uygulanan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg’dır. Her hemodiyaliz uygulaması sonrasında 300 mg uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşırı 300 mg olmalıdır (bkz. Farmakokinetik özellikler/Hastalardaki karakteristik özellikler).

 

Karaciğer yetmezliği: Sefdinirin büyük bir bölümü metabolize edilmeden böbrekler yoluyla atılır ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.

 

Pediyatrik popülasyon: 6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan diğer farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

 

Geriyatrik popülasyon: Sefdinir klerensinin yaş ile olan ilgisinden daha çok böbrek fonksiyonu ile ilgisinin olduğu gösterildiğinden böbrek bozukluğu olmayan yaşlılarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.


İSTENMEYEN ETKİLER


Oral yoldan sefdinir (erişkin hastalar) uygulanarak yapılan klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur.

 

Ortaya çıkan istenmeyen etkiler ile sefdinir arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından “olabilir”, “büyük olasılıkla” ve “açıkça” ilintili olarak değerlendirilmiştir.

 

Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlarYaygın: Vajinal moniliyazis, vajinit

 

Sinir sistemi hastalıkları


Yaygın:Baş ağrısıYaygın olmayan: Baş dönmesi

 

Gastrointestinal hastalıklar


Yaygın: Diyare, bulantı, abdominal ağrı,


Yaygın olmayan:  Dışkılama değişiklikleri, dispepsi, barsaklarda gaz, kusma, konstipasyon, ağız kuruması

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları


Yaygın olmayan:  Döküntü, kaşıntı, moniliyazis

 

Ürogenital sistem ve meme hastalıkları


Yaygın olmayan: Lökore

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Yaygın olmayan: Anoreksi, asteni, uykusuzluk, aşırı uyku


 

AraştırmalarOral yoldan sefdinir uygulaması ile yapılan klinik çalışmalarda (sefdinir tedavisi ile olan ilişkisine bakılmaksızın) klinik olarak anlam taşıyabilen laboratuvar değişiklikleri şunlardır;

 

Yaygın: idrarda lökosit sayısında artma, idrardaki protein seviyesinde artma, gama glutamil transferaz seviyesinde artma, lenfosit sayısında artma veya azalma, mikrohematüri


 

Yaygın olmayan:  Glukoz seviyesinde artma, idrarda glukoz artışı, lökositlerde artma veya azalma, alanin aminotransferaz (ALT) düzeyinde artma, eozinofil sayısında artma, idrar yoğunluğunda artma veya azalma, bikarbonat seviyesinde azalma, fosfor seviyesinde artma veya azalma, aspartat aminotransferaz (AST) düzeyinde artma, alkalen fosfataz seviyesinde artma, kan üre azotu (BUN) seviyesinde artma, hemoglobinde azalma, polimorfonükleer nötrofillerde artma veya azalma, bilirubin seviyesinde artma, laktat dehidrogenazda artma, trombosit sayısında artma, potasyum düzeyinde artma, idrar pH’sında artma.

 

Pazarlama sonrası döneminde görülen istenmeyen etkiler


Aşağıda sefdinir kullanımı ile ilişkisi sorgulanmadan sefdinir tedavisi sırasında karşılaşılan istenmeyen etkiler ve laboratuvar test değişiklikleri sunulmuştur:

 

Kan ve lenf sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP), hemolitik anemi, kanamaya eğilim, pıhtılaşma bozuklukları, dissemine intravasküler koagülasyon (DİK)

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: Şok, bazen fatal olabilen anafilaksi, fasiyal ve laringeal ödem, boğulma hissi, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar

 

Sinir sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: Bilinç kaybı

 

Göz hastalıkları


Bilinmiyor: Konjunktivit

 

Kardiyak hastalıklar


Bilinmiyor: Kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, miyokart infarktüsü

 

Vasküler hastalıklar


Bilinmiyor: Hipertansiyon, alerjik vaskülit

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar


Bilinmiyor: Akut solunum yetmezliği, astım atağı, ilaca bağlı pnömoni, eozinofilik pnömoni, idiyopatik interstisyel pnömoni

 

Gastrointestinal hastalıklar


Bilinmiyor: Stomatit, akut enterokolit, kanlı diyare, hemorajik kolit, melena, psödomembranöz kolit, üst gastrointestinal sistem kanaması, peptik ülser, ileus

 

Hepato-bilier hastalıklar


Bilinmiyor: Akut hepatit, kolestaz, fulminan hepatit, karaciğer yetmezliği, sarılık

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları


Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eksfoliyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum

 

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları


Bilinmiyor: İstemsiz hareketler, rabdomiyoliz

 

Böbrek ve idrar hastalıkları


Bilinmiyor: Akut böbrek yetmezliği, nefropati

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Bilinmiyor: Ateş

 

Araştırmalar


Bilinmiyor: Pansitopeni, granülositopeni, lökopeni, trombositopeni, amilazda artış

 

Diğer


Bilinmiyor: Olası sefdinir-diklofenak etkileşimi

 


Son güncelleme : 09.08.2015 04:06:35Lisans: Creative CommonsTelif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • Günlük Yaşam
 • Kalori ve Diyet
 • Tıbbi Terimler
 • Genel Sağlık Bilgileri
 • Hastalıklar
 • İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • Vitaminler
 • İlaç Etken Maddeleri
 • Diğer
 • Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Tıp Terimleri Sözlüğü
 • Beden Kitle İndeksi Hesaplama
 • Kategorideki Diğer Konular

  Amoklavin Bid 1000 Mg 10 Film Tablet

  Amoklavin Bid 1000 Mg 10 Film Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerd...

  Majezik 100 Mg 15 Film Tablet

  Majezik 100 Mg 15 Film Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pro...

  Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

  Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pros...

  Parol Tablet

  Parol tablet nedir , parol ağrı kesici hakkında , parol yan etkileri , etkileşimleri , etken maddele...

  Peditus 100 Cc Şurup

  Peditus 100 Cc Şurup nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bi...

  ANTEPSIN tablet

  ANTEPSIN 60 tablet FORMÜLÜ , yan etkileri ,hamilelikte kullanım , etkileşimleri.Her tablet; Sukralfa...

  Nurofen Cold Flu 24 Tablet

  Nurofen Cold Flu 24 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospe...

  Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem

  Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pro...

  Faydalı Linkler

  İstanbul N.Eczaneler : https://nobetci.ieo.org.tr/


  Wikipedia : https://tr.wikipedia.org


  Dünya Sağlık Örgütü : http://www.who.int/


  Türk İnfeksiyon : https://www.infeksiyon.org


  Türk Medline : http://www.turkmedline.net


  Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi : http://www.jgon.org


  Tıp Terimleri Sözlüğü


  Türk Eczacılar Birliği : https://www.teb.org.tr


  Merkezi Hekim Randevu Sistemi : https://www.mhrs.gov.tr

  Çalışma Saatleri

  e-Nabız : https://enabiz.gov.tr/

  e-Randevu Portal

  Tahlil Sonuçları Öğrenme Merkezi