Asemax 300 Mg Tablet

Asemax 300 Mg Tablet

Asemax 300 Mg 10 Film Tablet


Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
İçindekiler: Sefdinir


Uygulama şekli:


Sadece oral yoldan kullanım içindir.

 

ASEMAX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında dozun tekrar ayarlanması gerekmektedir.

 

Kreatinin klerensi < 30 mL/dk olan erişkin hastalarda sefdinir 300 mg/gün olarak uygulanmalıdır.

 

Hemodiyaliz sefdiniri vücuttan uzaklaştırır. Kronik olarak hemodiyaliz uygulanan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg’dır. Her hemodiyaliz uygulaması sonrasında 300 mg uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşırı 300 mg olmalıdır (bkz. Farmakokinetik özellikler/Hastalardaki karakteristik özellikler).

 

Karaciğer yetmezliği: Sefdinirin büyük bir bölümü metabolize edilmeden böbrekler yoluyla atılır ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.

 

Pediyatrik popülasyon: 6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan diğer farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

 

Geriyatrik popülasyon: Sefdinir klerensinin yaş ile olan ilgisinden daha çok böbrek fonksiyonu ile ilgisinin olduğu gösterildiğinden böbrek bozukluğu olmayan yaşlılarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.


İSTENMEYEN ETKİLER


Oral yoldan sefdinir (erişkin hastalar) uygulanarak yapılan klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur.

 

Ortaya çıkan istenmeyen etkiler ile sefdinir arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından “olabilir”, “büyük olasılıkla” ve “açıkça” ilintili olarak değerlendirilmiştir.

 

Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlarYaygın: Vajinal moniliyazis, vajinit

 

Sinir sistemi hastalıkları


Yaygın:Baş ağrısıYaygın olmayan: Baş dönmesi

 

Gastrointestinal hastalıklar


Yaygın: Diyare, bulantı, abdominal ağrı,


Yaygın olmayan:  Dışkılama değişiklikleri, dispepsi, barsaklarda gaz, kusma, konstipasyon, ağız kuruması

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları


Yaygın olmayan:  Döküntü, kaşıntı, moniliyazis

 

Ürogenital sistem ve meme hastalıkları


Yaygın olmayan: Lökore

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Yaygın olmayan: Anoreksi, asteni, uykusuzluk, aşırı uyku


 

AraştırmalarOral yoldan sefdinir uygulaması ile yapılan klinik çalışmalarda (sefdinir tedavisi ile olan ilişkisine bakılmaksızın) klinik olarak anlam taşıyabilen laboratuvar değişiklikleri şunlardır;

 

Yaygın: idrarda lökosit sayısında artma, idrardaki protein seviyesinde artma, gama glutamil transferaz seviyesinde artma, lenfosit sayısında artma veya azalma, mikrohematüri


 

Yaygın olmayan:  Glukoz seviyesinde artma, idrarda glukoz artışı, lökositlerde artma veya azalma, alanin aminotransferaz (ALT) düzeyinde artma, eozinofil sayısında artma, idrar yoğunluğunda artma veya azalma, bikarbonat seviyesinde azalma, fosfor seviyesinde artma veya azalma, aspartat aminotransferaz (AST) düzeyinde artma, alkalen fosfataz seviyesinde artma, kan üre azotu (BUN) seviyesinde artma, hemoglobinde azalma, polimorfonükleer nötrofillerde artma veya azalma, bilirubin seviyesinde artma, laktat dehidrogenazda artma, trombosit sayısında artma, potasyum düzeyinde artma, idrar pH’sında artma.

 

Pazarlama sonrası döneminde görülen istenmeyen etkiler


Aşağıda sefdinir kullanımı ile ilişkisi sorgulanmadan sefdinir tedavisi sırasında karşılaşılan istenmeyen etkiler ve laboratuvar test değişiklikleri sunulmuştur:

 

Kan ve lenf sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP), hemolitik anemi, kanamaya eğilim, pıhtılaşma bozuklukları, dissemine intravasküler koagülasyon (DİK)

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: Şok, bazen fatal olabilen anafilaksi, fasiyal ve laringeal ödem, boğulma hissi, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar

 

Sinir sistemi hastalıkları


Bilinmiyor: Bilinç kaybı

 

Göz hastalıkları


Bilinmiyor: Konjunktivit

 

Kardiyak hastalıklar


Bilinmiyor: Kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, miyokart infarktüsü

 

Vasküler hastalıklar


Bilinmiyor: Hipertansiyon, alerjik vaskülit

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar


Bilinmiyor: Akut solunum yetmezliği, astım atağı, ilaca bağlı pnömoni, eozinofilik pnömoni, idiyopatik interstisyel pnömoni

 

Gastrointestinal hastalıklar


Bilinmiyor: Stomatit, akut enterokolit, kanlı diyare, hemorajik kolit, melena, psödomembranöz kolit, üst gastrointestinal sistem kanaması, peptik ülser, ileus

 

Hepato-bilier hastalıklar


Bilinmiyor: Akut hepatit, kolestaz, fulminan hepatit, karaciğer yetmezliği, sarılık

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları


Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eksfoliyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum

 

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları


Bilinmiyor: İstemsiz hareketler, rabdomiyoliz

 

Böbrek ve idrar hastalıkları


Bilinmiyor: Akut böbrek yetmezliği, nefropati

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Bilinmiyor: Ateş

 

Araştırmalar


Bilinmiyor: Pansitopeni, granülositopeni, lökopeni, trombositopeni, amilazda artış

 

Diğer


Bilinmiyor: Olası sefdinir-diklofenak etkileşimi

 


Son güncelleme : 09.08.2015 04:06:35Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsTelif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Voltaren Sr 75 Mg 20 Tablet

Voltaren Sr 75 Mg 20 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prosp...

ASİST 200 mg kapsül

ASİST 200 mg kapsül nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolik...

Aprazol 30 Mg Kapsül

Aprazol 30 Mg 14 Kapsül nedir ,aprazol prospektüs bilgileri , aprazol yan etkileri nelerdir.Formülü:...

Calpol 120 Mg 150 Ml Süspansiyon

Calpol 120 Mg 150 Ml Süspansiyon nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,p...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi

  Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Cad, D:30, 01700 İmamoğlu/Adana

  Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Kurtuluş Mah. Ahılı Caddesi No:1 Kırıkkale

  Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi

  Soğuksu Mah., Org. Halis Burhan Cd. No:1, 61600 Sürmene/Trabzon

  İzmir Nejat Hepkon Seferihisar Devlet Hastanesi

  Turabiye Mah.Yeşillikcad. Seferihisar, İzmir

  Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi

  Bahçelievler Mah.Diyarbakır Cad. No:125 Hilvan/Şanlıurfa