Yasmin Doğum Kontrol Hapı

Yasmin Doğum Kontrol Hapı

YASMİN 21 film tablet nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri , kullanma talimatı.


YASMIN film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.
Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 3 mg drospirenon ve 0.03 mg etinilestradiol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, modifıye nişasta, povidon, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, macrogol 6000, talk, titanyum dioksit, sarı demir oksit pigmenti.

YASMIN nedir ve ne için kullanılır?

• YASMIN, 21 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 3 mg drospirenon, 0.03 mg etinilestradiol içerir. Bu tabletler; bir tarafında düzgün altıgen içerisinde “DO” kabartmalı yuvarlak bikonveks açık sarı film kaplı tablet şeklindedir.
• İki hormon içeren doğum kontrol hapları, kombine oral kontraseptif olarak adlandırılırlar.
• Kombine oral kontraseptiflerin gebeliği önleyici etkisi, yumurtlamanın engellenmesi ve rahim salgılarındaki değişiklikler gibi birçok faktörün etkileşmesi ile ortaya çıkar.
• YASMIN, gebeliği önlemek amacıyla kullanılır. Bunun dışında hormonlara bağlı vücutta su tutulması, sivilce ve ciltte yağlanmadan şikayetçi kadınlarda kullanılır.

YASMIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Başlangıç
Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa: Tabletler kanamanın ilk günü alınmaya başlanmalıdır. Tabletlere kanamanın 2. ile 5. günler arasında başlanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda ilk siklus için tablet alınmaya başlanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.
Başka bir doğum kontrol hapından geçiş yapılması: Bir önceki doğum kontrol hapının son tabletinin alındığı günün ertesi günü YASMIN’e başlanmalıdır. En fazla tabletsiz dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa, YASMIN alımına bunların çıkarıldığı gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır.
Yalnız progestajen içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progestajen salimli rahim içi sistemden (RİS) geçiş: Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise bir sonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçiş yapılabilir. Ancak tüm bu koşullarda tablet aliminin ilk 7 günü ek bir bariyer yöntemi kullanılması önerilir.
Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşükten sonra: Hemen başlanabilir. Ek yönteme gerek duyulmaz. Doktorunuzun tavsiyesine göre kullanınız.
Doğumdan sonra ya da ikinci 3 ayda gerçekleşen düşükten sonra: Emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kullanmamalıdır. Emzirmeyen kadınlarda doğumu ya da düşük yapanlarda düşüğü takip eden 21-28. günlerde başlanmalıdır. Eğer daha geç başlanacaksa kullanımın ilk 7 gününde ek bir yöntem kullanılmalıdır. Tablet kullanmaya başlamadan önce cinsel birleşme olduysa, doğum kontrol hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki kanama beklenmelidir.
Uygulama yolu ve metodu
Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilme kanamasının izlendiği, tablet alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikle son tabletin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki pakete başlandığında kesilmemiş olabilir.

Kombine oral kontraseptifler doğru şekilde kullanıldıklarında yılda yaklaşık 1 % başarısızlık riski bulunmaktadır. İlaç alımı unutulur ya da yanlış kullanılırsa bu oran artar.


Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi YASMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, YASMIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Bacakta tek taraflı ya da bacaktaki bir damar boyunca şişme; bacakta yalnızca ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı; bacakta ciltte kırmızılık ya da renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden derin ven trombozu
• Aniden ortaya çıkan, açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı soluma; kanın söz konusu olabileceği ani öksürük; derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı; sinirlilik hissi; şiddetli dengesizlik ya da baş dönmesi; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden pulmoner emboli (akciğerde pıhtı oluşumu)
• Arteriyel ve venöz tromboembolizm (arteriyel ve venöz kan damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması) Bunlar:
o Yüzde, bacak veya kolda, özellikle vücudun bir tarafında ani hissizlik ya da güçsüzlük; ani konfüzyon (zihin bulanıklığı, sersemlik), konuşma ya da kavramada güçlük; bir ya da her iki gözde ani görme güçlüğü; ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı; bilinen nedeni olmayan ani, şiddetli veya uzun süren baş ağrısı; bilinç kaybı ya da nöbetin eşlik ettiği ya da tek başına bayılma belirtileriyle seyreden inme o Ani şiddetli karın ağrısı, ektremitede (kol ve bacaklarda) ani ağrı, şişme veya renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden diğer arteriyel kan damarlarını tıkayan kan pıhtısı
o Göğüs, kol ya da göğüs kemiği altında ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, boğulma ya da dolgunluk hissi; sırt, çene, boğaz, kol ve mideye yayılan rahatsızlık; dolgunluk, hazımsızlık ya da sıkıştırma hissi; terleme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi; aşırı güçsüzlük, anksiyete (sinirlilik, gerginlik) ya da nefes darlığı; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden kalp krizi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin YASMIN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (eritema multiforme)
Alışılmadık yoğun vajinal kanama
Nedeni bilinmeyen vajinal kanama
Şiddetli bacak ya da göğüs ağrısı (Toplardamar ve atardamarlarda pıhtıya bağlı)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Bulantı
Migren
Depresyon
Depresif duygu durumu
Duygu durum değişikliği
Cinsel istek azalması ya da kaybı
Kombine oral kontraseptifler grubu ile ilgili olduğu düşünülen, sıklığı çok düşük olan ya da geç semptom başlangıcı olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir:
Tümörler
- Meme kanseri tanısının sıklığı oral kontraseptif kullananlar arasında hafifçe artmıştır.
- Karaciğer tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu)
Diğer durumlar:
- Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas şişliklerin oluştuğu, ağrılı, yangısal bir hastalık olan eritema nodozum
- Kan yağlarında yükseklik (artmış pankreatit riski)
- Yüksek tansiyon
- Kombine oral kontraseptif kullanımı ile kesin ilişkisi olmayan durumların ortaya çıkması ya da kötüleşmesi: Safranın karaciğer içindeki küçük safra kanallarında göllenmesine (kolestaz) bağlı sarılık ve/veya kaşıntı; safra taşı oluşumu; porfiri adıyla bilinen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabolizmada bozukluk; sistemik lupus eritematozus (sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık); kılcal damar kanaması sonucu kansızlık (hemolitik üremik sendrom); Sıklıkla elde daha az sıklıkla baş ve dilde görülen istemdışı, ani kısa süreli hareketler (Romatizmal Kore/Sydenham koresi); herpes gestationis (gebelerde deriden kabarık üstü pütürlü şekilde başlayıp içi su toplamış kabarcıklar şekline dönüşen çok kaşıntılı döküntüler); otoskleroza (kulakta görülen bir kemik hastalığı) bağlı işitme kaybı
- Ailesel anjiyoödem (döküntü ile birlikte veya döküntüsüz olarak görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir alerjik reaksiyon)
olan kadınlarda eksojen östrojenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu
- Glukoz toleransında değişiklik ya da periferik insülin direnci üzerine etki
- Sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma, ülserler oluşturan hastalık (Crohn hastalığı), kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza-submukoza) iltihabı (ülseratif kolit)
- Yüzde ortaya çıkan sarı-kahverengi leke (Kloazma)
- Aşırı duyarlılık (döküntü, ürtiker gibi semptomlar dahil)
- Sara
- Rahimde kitle
Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı Çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan(> 1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın:

- Duygu durum değişikliği
- Depresyon / Depresif duygu durumu
- Cinsel istek azalması ya da kaybı
- Migren
- Bulantı
- Meme ağrısı
- Ara kanama
- Lekelenme
- Kiloda artış

Seyrek:

- Venöz ve arteriyel tromboembolik olaylar (damarlarda pıhtılaşma ve sonrasında tıkanıklık meydana gelmesi)
- Aşırı duyarlılık
- Kiloda azalma

Bilinmiyor:

- Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (Eritema multiforme)
Yan etkilerin raporlanması

Son güncelleme : 08.07.2016 14:35:50Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsTelif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Cipro 500 Mg 14 Tablet

Cipro 500 Mg 14 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

Amoklavin Bid 1000 Mg 10 Film Tablet

Amoklavin Bid 1000 Mg 10 Film Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerd...

Remeron 15 Mg tablet

Formülü:Etkin Madde : Mitazapine, 15 mg/ml (Solüsyon ) , 30 mg (film tablet)Farmakolojik özellikleri...

Actifed 150 Ml Şurup

Actifed 150 Ml Şurup ,nedir niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bi...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Pınarbaşı, Sanatoryum Caddesi, 06280 Keçiören/Ankara

  Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi

  Aşağıpazar Mah. Hastane Cad Korkuteli/Antalya

  Eyüp Devlet Hastanesi Alibeyköy Semt Polikliniği

  Karadolap Mahallesi, Vardar Bulvarı No No:40, 34060 Eyüp/İstanbul

  Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi

  Camicedit Mah. Balıkesir Caddesi No:74 Sındırgı/Balıkesir

  Denizli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  İstiklal Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi Eski Ssk Binası Kat:2-3 Denizli/merkezi