Flurbiprofen Nedir?

Flurbiprofen Nedir?

Flurbiprofen Nedir,Flurbiprofen içeren ilaçlar nelerdir , yan etkileri , endikasyonları , kimyasal formülü.

Etken Madde: FLURBIPROFEN
Tanım: 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoik asid
CAS No: 5104-49-4
Mol Ağırlık: 244.26

Terapotik Kategori: Siklooksijenaz inhibitörü,analjezik,antiinflamatuar.

Kapalı Formül: C15H13FO2
Kimyasal Yapı: ( C 73.76%, H 5.36%, F 7.78%, O 13.10 %)

Fiziksel Özellik: Beyaz,kristal toz

Açıklamalar

Günümüzde reçetesiz olarak da sık satılan popüler ilaçlardan olan flurbiprofen, Türkiye’de Majezik (Sanovel), Maxaljin(MeCom) ve Maximus ticari adı ile 15 adet 100 mg tablet formunda satılan, fenilalkanoik asit türevi güçlü bir steroid olmayan antienflamatuar ilaçtır. Dünya’da Ansaid (Pfizer) ve Froben(Abbott) olarak satılmaktadır. Bazı boğaz pastillerinde de bulunmaktadır.

Farmakodinamik özellikleri

Flurbiprofen, analjezik,antipiretik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ilaçtır.Antienflamatuar etkilerinin görülebilmesi için analjezik etki amacıyla kullanılan dozlardan daha yüksek dozlarda verilmesi gerekir. Analjezik etkisi siklooksijenaz enzimini bloke ederek prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlıdır. Aynı zamanda lökosit migrasyonunu da inhibe eder. Diğer benzer ilaçlar gibi bu da Tromboksan A2 yapımını engelleyerek geçici antiagregan etkiler gösterir. In vitro trombin ve kollajene karşı trombosit yanıtını inhibe eder. Adenozin difosfat ve adrenalinin yaptığı trombosit agregasyonunu ikinci fazda durdurur. Flurbiprfenin ilgi çeken bir özelliği plazma denge derişiminin oldukça altında bile etkili olduğunun gösterilmiş olmasıdır. Flurbiprofen kullanımına bağlı olarak gözlenen yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Sağlıklı deneklerde renal fonksiyon üzerine çok az etkilidir. Flurbiprofen ya da diğr nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gastrik prostaglandin sentezinin inhibisyonuna bağlı olarak gastrik ve duodenal ülserilerin oluşmasına yol açabilirler.

Farmakokinetik özellikleri

Flurbiprofen, oral yolla alındıktan sonra hızlı bir şekilde gastrointestinal sistemden absorbsiyona uğrar ve yaklaşık 1.5 saat içinde kan doruk seviyelerine ulaşır.

Gıda ile birlikte alınması ilacın biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarıömrü yaklaşık 6 saati bulur. %99’dan fazla oranda plazma proteinlerine bağlanmaktadır. Karaciğerde CYP2C9 enzimi ile metabolize edilir. %20’si serbest ya da konjuge formda,yaklaşık %50’si ise hidroksillenmniş metabolitleri halinde idrarla atılır.

Kullanım şekli

Tavsiye edilen günlük doz; bölünmüş dozlar halinde 150-200 mg’dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir. Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg’dır.Çocuklarda etkinliği ve güvenliği kanıtlanmadığı için 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Aşırı doz tedavisi

Flurbiprofenin spesifik bir antidotu yoktur, doz aşımı sırasında genellikle solunum depresyonu,uyuşukluk,bulantı,epigastrik ağrı,baş ağrısı,baş dönmesi olabilmektedir.Kusturma ya da lavaj yoluyla müdahale edilir.Gerektiğinde destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonları

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmalrı ve dismenorede endikedi

Kontrendikasyonları
Flurbiprofene karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
Flurbiprofen; aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde kontrendikedir.
Flurbiprofen, dendritik keratiti olanlarda kontrendikedir.
Flurbiprofen, gebeliğin 3. trimesterinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler

Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi Flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg’lık dozda alınan Flurbiprofen’in kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen, özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Flurbiprofen’in teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı Flurbiprofen’in hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez. Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle Flurbiprofen’in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

Flurbiprofenin çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği ile iligli henüz yeterli bulgu yoktur. Bu yüzden çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Flurbiprofenin gebelik kategorisi C fakat 3. trimesterde D’dir.

Flurbiprofenin araç ve makine kullanımı üzerine etkileri araştırılmamıştır fakat farmakodinamik profili göz önüne alınarak bir etki oluşturması beklenmez.

Yan etkileri

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler. Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücut ağırlığı değişimleri (sıvı retansiyonu),Solunum yetmezliği, Hipertansiyon (taşikardi.

Oftalmik yan etkiler : Korneal yara iyileşmesinde yavaşlama,gözde hfif batma, kaşıntı, yanma ve irritasyon

İlaç etkileşimleri

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir. Flurbiprofen’in diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda Flurbiprofen’in serum konsantrasyonunda yaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir: Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.

Flurbiprofen; lityum,metotreksat,kardiak glikozidlerin serum düzeylerini yükseltebilir.

Flurbiprofen, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, siklosporin ve diüretiklerle birlikte kullanıldığında nefrotoksisite riski artabilir.

Flurbiprofen, anjiyotenzin dönüştürücü enzim inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler gibi antihipertansiflerin etkisini azaltabilir.

Flurbiprofen, fenitoin ve sülfonilüre gibi antidiabetiklerin etkilerini artırabilir.

Flurbiprofen, diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla, kortikosteroidler, alkol, bifosfonatlar ve oksipentifilinle birlikte eşzamanlı alındığında gastrik kanama ve gastrik mukozada irritasyon riski katlanır.

Antiagregan aktiviteye sahip şu bitkilerle birlikte alınması bu etkinliği artırabilir: Kebere otu, hayıt meyvası, çuhaçiçeği, gümüşdüğme, sarımsak, zencefil, ginkgo, at kestanesi, yeşil çay, ginseng, kızıl yonca


Flurbiprofen İçeren İlaçlar


Ansaid 100 Mg 30 Bolunebilir Film Kapli Tablet
Ansaid 100 Mg 15 Bolunebilir Film Kapli Tablet
Fortine 100 Mg 15 Film Tablet
Fortine 100 Mg 30 Film Tablet
Majezik 100 Mg 15 Film Tablet
Majezik 100 Mg 30 Film Tablet
Maxaljin 100 Mg 15 Film Tablet
Maxaljin 100 Mg 30 Film Tablet
Maximus 100 Mg 15 Film Tablet
Maximus 100 Mg 30 Film Tablet

Son güncelleme : 26.08.2015 04:50:12Kategori : İlaç Etken MaddeleriLisans: Creative CommonsKaynakça

Wikipedia katılımcıları (2013). Flurbiprofen. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 00:11, Ağustos 26, 2015 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flurbiprofen&oldid=13380283.
-----
TEB İlaç Veri Tabanı  http://www.teb.org.tr/

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Mirtazapin Nedir?

Remeron uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır. Yan etki olarak iştah açma, kilo alma gibi etkenle...

Asetilsistein

Asetilsistein nedir, ne işe yarar ,niçin kullanılır ,endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospek...

Flurbiprofen Nedir?

Flurbiprofen Nedir,Flurbiprofen içeren ilaçlar nelerdir , yan etkileri , endikasyonları , kimyasal f...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Tekirdağ Çerkezköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Fatih Mah. Şehit Teğmen Akın Akın Cad. Varan Sok No:47

  Bursa Karacabey Devlet Hastanesi

  Mecidiye Mah. Şifa Caddesi No:2 16700 Karacabey/Bursa

  Gaziantep Nizip Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Fatih Sultan, 27715 Nizip/Gaziantep

  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Binası

  Gümüşsuyu Mahallesi, Miralay Şefikbey Sk. No:1, 34437 Beyoğlu/İstanbul

  Tokat Zile Devlet Hastanesi

  Kahya Mahallesi Ata Caddesi No:1 Zile Tokat