ASİST 200 mg kapsül

ASİST 200 mg kapsül

ASİST 200 mg kapsül nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolik özellikleri ve kullanma talimatı.


Asist Kapsül Kullanım Şekli ve Talimatıs


KULLANMA TALİMATI


ASİST® 200 mg kapsül Ağızdan alınır.


•Etkin madde:


Her kapsülde 200 mg asetilsistein


•Yardımcı maddeler:


Magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, sodyum lauril sülfat, etil selüloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.ASİST nedir ve ne için kullanılır?


2.ASİST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.ASİST nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.ASİST’in saklanması


1.ASİST nedir ve ne için kullanılır?


ASİST, 200 mg asetilsistein içeren 30 kapsüllük ambalajlarda bulunur.
ASİST, mukolitikler (balgamı, mukusu parçalayan) olarak isimlendirilen ilaç grubundadır. ASİST yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

2.ASİST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ASİST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
•Asetilsisteine veya ASİST’in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa.
ASİST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
•Asetilsistein uygulamasından sonra solunum yolu salgılarında (bronşiyal sekresyon) belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Astımlı veya bronkospazm hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
•Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ASİST’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
•Sara (epilepsi) hastası iseniz ASİST’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
•Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell’s sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlarının) oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer deriyle ilgili (kütanöz) ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bunun asetilsistein ile ilgisi araştırılmalı ve gerektiğinde ASİST kullanımı sonlandırılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


ASİST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması


ASİST’in yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bol sıvı alımı ASİST’in mukolitik etkisini destekler.


Hamilelik


İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde ASİST kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, kullanımı tavsiye edilmez.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme


İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ASİST’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Birçok ilacın anne sütüne geçmesi nedeniyle emzirme döneminde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
ASİST’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

ASİST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ASİST’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili önemli bir bilgi bulunmamaktadır.


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


•Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.
•Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsisteinle eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır.
•Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (bir kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.
•Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında karbamazepinin (bir epilepsi ilacı) kan düzeyi düşebilir. Bu nedenle, asetilsistein ve karbamazepin birlikte kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ASİST nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla 600 mg’lık günlük toplam doz, 3 eşit dozda (sabah, öğle, akşam 1 kapsül) veya tek dozda (akşamları 3 kapsül birden) uygulanır.
Parasetamol zehirlenmesinde yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak uygulanır.
ASİST kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:
ASİST sadece ağız yoluyla alınır.
ASİST’i yeterli miktarda su yardımı ile yemeklerden sonra alınmalıdır.


Değişik yaş grupları:


Çocuklarda kullanımı:


12 yaş altındaki çocuklarda, ASİST’in bu yaş grubuna uygun formlarının kullanılması önerilir.


Yaşlılarda kullanımı:


Özel kullanım durumları:


Böbrek/Karaciğer yetmezliği:


ASİST daha fazla nitrojenli maddenin salgılanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır


(bkz. ASİST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü)


Eğer ASİST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİST kullandıysanız
Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır.
ASİST’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ASİST’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ASİST ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.


4. Olası yan etkiler nelerdir?


Tüm ilaçlar gibi, ASİST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASİST’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)
•Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ASİST’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)
•Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyon)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:


•Ağız iltihabı
•Karın ağrısı
•Bulantı
•Kusma
•İshal
•Baş ağrısı
•Ateş
•Burun akıntısı
Bunlar ASİST’in çok nadir görülen yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ASİST’in saklanması


ASİST’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ASİST’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİST’i kullanmayınız.


Son güncelleme : 10.08.2015 23:00:27Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

Teb İlaç Veri Tabanı[http://www.teb.org.tr]
Ruhsat Sahibi:HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. 34398 Maslak/İstanbulÜretim Yeri:BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB, 41480 Gebze/Kocaeli Bu kullanma talimatı 25/04/2011tarihinde onaylanmıştır.

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Augmentin Bid 1000 Mg 10-14 Film tablet

Augmentin Bid 1000 Mg 10 ve 14 Film tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri ...

Contractubex 100 Gr Jel

Contractubex 100 Gr Jel nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

AGNUCASTON 30 tablet

AGNUCASTON 30 tablet nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bi...

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi

  Fatih Mah.İnönü Cd. No:5 Gökçeada, Çanakkale

  Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Toplum Ruh ve Sağlığı Merkezi

  Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Şht. Adem Pamukçu Sk. No:10, 06932 Sincan/Ankara

  Derince Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  İbni Sina Mah. Sürmeli Sok. 41900 Derince Kocaeli

  Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi

  Ümmühan Mah., Yeni Hastane Mevkii Sk No:1, 17860 Ayvacık/Çanakkale

  Antalya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Ahatlı Mh., 75.Yıl Cd. No:148, 07090 Kepez/Antalya