Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri , kullanma talimatı.

Formülü:

Beher kapsülde;

Nitrofurantoin 50 mg

Kapsül Boyası: Titandioksid, indigotin ve tartrazin ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Nitrofurantoin idrar yolları için spesifik bir antibakteriyel maddedir. Düşük konsantrasyonlarda (1:100000-1:200000) bakteriostatik, bunun üstünde konsantrasyonlarda ise bakterisid etki gösterir. Bakteriler üzerindeki etkisi bakteriyel enzim metabolizmalarında araya girmek suretiyle olur. Nitrofurantoin’e karşı bakteriler ancak çok az rezistans gösterebilir. Piyeloseptyl oral olarak verildiğinde süratle absorbe olur. Absorpsiyon yeri ince barsaktır. Besinlerle beraber alınması absorpsiyonu hızland ırır. Nitrofurantoin plazma proteinlerine yaklaşık %60 oranında bağlanır ve plazma yarılanma ömrü yaklaşık 20 dakika ile 60 dakika arasındadır.100 mg’lık Nitrofurantoin dozundan sonra plazma seviyeleri 1-2 mcg/ml civarındadır.
Nitrofurantoin karaciğerde metabolize edilir ve verilen dozun %3O-SO’Si süratle değişmeden idrar ile atılır. Oral dozu takiben 30 dakika içinde idrarla 50-150 mcg/ml’lik bir konsantrasyon sağlanır. Nitrofurantoin plasentaya geçer ve fetal dolaşımda düşük konsantrasyonlarda gözükür. Aynı zamanda anne sütüne de geçtiği bildirilmiştir.
Nitrofurantoin’in absorpsiyonu kristal şekline bağlıdır.
Nitrofurantoin’in makrokristal formunun absorpsiyonu mikrokristal formuna göre yavaştır, ancak makrokristal NitrofurantoinTe tahammül daha iyidir.
Özellikle bulantı, kusma ve mide-barsak rahatsızlığı daha az görülür.


Endikasyonları:PİYELOSEPTYL Kapsül Escherichia coli, Enterokoklar, Staphylococcus aureus’un duyarlı suşları ve Klebsiella ve Enterobacter’in bazı duyarlı suşlarının neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarının (Sistit, üretrit, üreterit, prostatit, bakteriüri) tedavisinde endikedir. PİYELOSEPTYL Kapsül piyelonefrit veya perinefritik abse tedavisinde endike değildir.
Nitrofurantoin’in dokulara dağılımı ve penetrasyonu üriner sistem enfeksiyonların ın tedavisinde kullanılan diğer ajanlara göre daha düşüktür.
Bundan ötürü Nitrofurantoin tedavisinden sonra nüks veya bakteriürinin yeniden belirdiği görülebilir. Bunun için tedavi öncesi ve tedavi bitiminden sonra idrardan kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Tedavinin başarısız kalması veya nüks vukuunda doku penetrasyonu yüksek antibiyotikler kullanılabilir. PİYELOSEPTYL Kapsül kullanılması düşünüldüğünde her ne kadar ilaçla eradikasyon oranı daha düşükse de bakterilerin buna karşı rezistans kazanamadığı ve süratle vücuttan atıldığından toksik etkisi bulunmadığı dikkate alınmalıdır. Buna karşın dokulara yayılan antibiyotiklerle toksik etkiler daha yüksek ve bakteriyel rezistans sık görülen bir olaydır.

KULLANMA TALİMATI

PİYELOSEPTYL® 50 mg kapsül Ağızdan alınır.
Her kapsül;

•Etkin madde:
50 mg nitrofurantoin,

•Yardımcı maddeler:
Nişasta, talk (E553b), magnezyum stearat (E572), kroskarmelloz sodyum, titanyum dioksit (E171), tartrazin FD&C sarı no:5 (E102), ingido karmin FD&C mavi no:2 (E132), jelatin (E441) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.PİYELOSEPTYL® nedir ve ne için kullanılır?


2.PİYELOSEPTYL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.PİYELOSEPTYL® nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.PİYELOSEPTYL®’in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


1. PİYELOSEPTYL® nedir ve ne için kullanılır?
®
PİYELOSEPTYL® kapsül açık-koyu yeşildir ve sarı homojen toz içermektedir. Her kapsülde 50 mg nitrofurantoin içeren 30 kapsüllük ambalajlarda takdim edilmektedir. Nitrofurantoin antibiyotiktir ve idrar torbası ile idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

2. PİYELOSEPTYL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PİYELOSEPTYL®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
•Nitrofurantoine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (kaşınma, ciltte kızarıklık veya nefes almada zorluk) varsa,
•Böbreklerinizin çalışmasını ciddi bir şekilde etkileyen böbrek rahatsızlığınız varsa (bu durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız),
•İlacın bebeği etkileme riskinden dolayı gebeliğinizin son ayında iseniz veya doğum sancılarınız varsa,


PİYELOSEPTYL®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ•Şeker hastası iseniz,
•Ciddi güçsüzlüğe neden olan hastalığınız varsa,
•Kansızlığınız (kırmızı kan hücre sayısında azalmaya bağlı olarak soluk beniz, güçsüzlük ve nefessiz kalma), B vitamini eksikliğiniz veya kanınızda anormal düzeyde tuz varsa,
•Alerjik reaksiyon geçmişiniz varsa.
Yukarıdaki koşullar sinirsel hasara bağlı olarak dokunma duyusunda değişikliklere ve
uyuşmalara yol açacak bir yan etkinin görülme ihtimalini arttırabilir.
•Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz adlı enzimin (vücuttaki bir kimyasal madde) eksikliği varsa, bu durum kırmızı kan hücrelerinizin daha kolay hasar görmesine neden olur (Bu eksiklik Akdeniz, Orta Doğu, Asya kökenli ve siyah tenli insanlarda daha yaygındır.)
•Akciğer, karaciğer veya sinir sistemi ile ilgili problemleriniz varsa, (birkaç ay
®
PİYELOSEPTYL® kullanmanız gerekirse doktorunuz akciğerlerinizin ve karaciğerinizin nasıl çalıştığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.)
"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız."

PİYELOSEPTYL®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
PİYELOSEPTYL®’i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız. İlacı yiyecekler veya sütle birlikte almanız mide rahatsızlığını önler, ayrıca ilacın emilimine yardımcı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bilindiği kadarıyla PİYELOSEPTYL® gebelikte kullanılabilir. Ancak gebeliğinizin son ayında iseniz, doğum sancısı ve doğum süresince kullanımı bebeği etkileyebileceğinden ilaç gebeliğin bu evresinde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımıPİYELOSEPTYL® baş dönı konusu belirtiler gözlenmeyene kadar araç ve makine kullanmamalısınız.

PİYELOSEPTYL® baş dönmesi ve uyuklamaya neden olabilir. Bu yönde etkilenmişseniz söz


PİYELOSEPTYL®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
•Hazımsızlık için antiasit (ör: magnezyum trisiklat)
•Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör: probenesid veya sülfinpirazon)
•Yiyeceklerin mideden geçişini yavaşlatan ilaçlar (ör: atropin, hiyosin)
•Karbonik anhidraz inhibitörleri gibi göz içi basıncın artması durumunda (glokom) kullanılan ilaçlar (ör: asetazolamid)
•İdrarın asitliğini azaltan ilaçlar (ör: potasyum sitrat karışımı)
•Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör: kinolonlar)®
PİYELOSEPTYL® idrarda şekerin arandığı bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PİYELOSEPTYL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
PİYELOSEPTYL®’i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız, ilacı bu şekilde kullanmanız mide-bağırsak bölgesindeki tahrişi azaltır.
Doktorunuz hastalığın tipine göre uygun dozu ve kullanım aralığını size bildirecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıda belirtilen talimatları takip ediniz.

Yetişkinler:

•Enfeksiyon tedavisinde: 7 gün boyunca günde 4 kez bir tane 50 mg veya 100 mg kapsül.
•İlave enfeksiyonların önlenmesinde: Yatmadan önce bir tane 50 mg veya 100 mg kapsül.
•Cerrahi işlem boyunca enfeksiyonların önlenmesinde: Ameliyatın yapılacağı gün ile ameliyattan sonraki 3 gün boyunca 4 kez bir tane 50 mg kapsül.

Uygulama yolu ve metodu:
Ağız yoluyla kullanılır.
Kapsülleri yeterli miktarda sıvı (örneğin bir bardak su veya süt ile) ile bütün olarak alınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
Çocuklar ve 3 aylığın üzerindeki bebekler:
Doz çocuğun ağırlığına göre ayarlanır ve bu doz doktor tarafından belirlenir. Doktorunuzun talimatlarını aynen uygulayınız. 3 aylıktan küçük bebeklere PİYELOSEPTYL® verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda belirgin böbrek bozukluğunun olmaması kaydıyla normal bir yetişkin için geçerli olan dozun aynısı kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda PİYELOSEPTYL® kullanılmamalıdır. Uzun süreli, baskılayıcı tedavide etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Veri bulunmamaktadır.

Eğer PİYELOSEPTYL®’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PİYELOSEPTYL® kullandıysanız:

PİYELOSEPTYL®’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PİYELOSEPTYL®’i kullanmayı unutursanız
Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. İlacınızı almadığınızı aynı gün içerisinde hatırlarsanız normal dozlamaya devam edin. Bir gün boyunca almayı unuttuysanız ertesi gün normal dozda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PİYELOSEPTYL®
Tedavinin ne kadar süreceğini doktorunuz size söyleyecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile size belirtilen zamandan önce ilacı kullanmayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?Tüm ilaçlar gibi PlYELOSEPTYL®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Bunların çoğu hafiftir ve ilacı kullanmayı kestiğinizde ortadan kalkar.

Aşağıdakilerden biri olursa PİYELOSEPTYL®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•Ani hırıltı, nefes almada güçlük, göz kapaklarında, yüzde veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle vücudun tamamında)
•PİYELOSEPTYL® akciğerlerinizi bir hafta gibi kısa bir sürede ya da özellikle yaşlı hastalarda çok yavaş bir şekilde etkileyebilir. Bu durum ateş, üşüme, öksürük ve nefes darlığına neden olabilir.
•Sarılık (karaciğer bozukluğuna bağlı olarak ciltte ve göz aklarında sarılaşma).
•Omuriliğin dışındaki sinirler etkilenerek dokunma duyusunda ve kas kullanımında değişikliklere neden olabilir. Buna ilaveten baş ağrısı, ruh halinde büyük değişiklikler, kafa karışıklığı, güçsüzlük, bulanık görme meydana gelebilir. Bu etkiler şiddetli kimi zaman da kalıcı (iyileşmeyen) olabilir.
•Kafa içi basınçta artış (bu nedenle şiddetli baş ağrısı)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
PİYELOSEPTYL® kullanımından sonra idrarınız sarı veya kahverengine boyanabilir. Bu oldukça normal bir durumdur ve ilacı kesmenizi gerektirmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
•Bulantı ve baş ağrısı
•İshal
•İştahsızlık, karın ağrısı ve kusma
•Baş dönmesi, uyuklama
•Bazı hastalarda kan hücreleri etkilenir ve buna bağlı olarak morarma, kanın pıhtılaşmasında gecikme, boğaz ağrısı, ateş, kansızlık ve soğuk algınlığına hassasiyet veya uzun süreli soğuk algınlığı görülebilir.
•Bazı hastalarda çeşitli deri döküntüleri veya reaksiyonları meydana gelmiştir. Bu durum deride pullanma, kırmızı döküntü veya hızlı kalp atımının eşlik ettiği ateş ve ağır, kabarcıklı deri döküntüsü olarak kendini gösterebilir. Diğer reaksiyonlar arasında tükürük bezlerinin (yüz ağrılarına neden olan) ve pankreas bezinin iltihaplanması (ciddi karın ağrısı) ve eklem ağrıları yer almaktadır.
•Kısa süreli saç dökülmesi
•PİYELOSEPTYL®’e duyarlı olmayan mikropların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu
Bunlar PİYELOSEPTYL®’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PİYELOSEPTYL®’in saklanması

PİYELOSEPTYL® ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.


Son güncelleme : 21.08.2015 09:11:03Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

TEB İLAÇ VERİ TABANI

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem

Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pro...

Voltaren Sr 75 Mg 20 Tablet

Voltaren Sr 75 Mg 20 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prosp...

Cipro 500 Mg 14 Tablet

Cipro 500 Mg 14 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

APRANAX FORTE 550 mg 20 tablet

APRANAX FORTE 550 mg 20 tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri,...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Bartın Devlet Hastanesi

  Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi No: 73, BARTIN

  İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

  Kozağaç Mahallesi, Özmen Cd. No:147, 35390 Buca/İzmir

  Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi

  Mimarsinan Mahallesi, 34535 Büyükçekmece/İstanbul

  Samsun Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

  Reşadiye Mah., Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi No:8, 55050 İlkadım/Samsun

  Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi

  Ayvaşık Mahallesi, Beypazarı Devlet Hst. İç Yolu No:1, 06730 Beypazarı/Ankara