ANTEPSIN tablet

ANTEPSIN tablet

ANTEPSIN 60 tablet FORMÜLÜ , yan etkileri ,hamilelikte kullanım , etkileşimleri.


Her tablet; Sukralfat (Bazik Alüminyum sukroz sülfat) 1 g içerir.

FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLER
Suda çözünmeyen (insolubl) ve yüksek iyonizasyon gücüne sahip (polaritesi yüksek) bir bileşik olan sukralfat, kimyasal yapısı nedeniyle gastrointestinal kanaldan çok az absorblanır. Bu nedenle ’’nonsistemik’’ bir özelliğe sahiptir ve etkisini selektif olarak ülser bölgesinde göstermektedir.

Farklı bir etki mekanizmasına sahip olan sukralfat, oral yolla alındıktan sonra mide asidiyle reaksiyona girerek yapışkan ve polianyonize özellikte bir maddeye dönüşür. Polianyonize bileşikteki negatif yükler, ülserli ve erozyonlu (sigara, alkol, NSAI ve antitrombositer ilaçların neden olduğu) bölgedeki albümin ve fibrinojenden oluşan proteinli eksüdalarda bulunan pozitif yükler ile kimyasal bir bağ oluşturur. Böylece sukralfat, ülserli bölgeye selektif olarak bağlanarak, ülser üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, pepsin ve diğer zararlı maddelere (sigara, alkol gibi) karşı bir engel oluşturur.
Sukralfat, mukozanın doğal savunma faktörlerini (mukus, bikarbonat, endojen prostaglandinler, mukozal kan akımı) artırarak, yüzeyel epitel hücre yenilenmesini hızlandırır ve mukozanın direncini arttırır.  Böylece ’’sitoprotektif’’ özellik gösterir.

Sukralfat; pepsin, safra asiti gibi maddeleri ayrıca absorblayarak, bu maddelerin oluşturacakları zararlı etkileri önler.
Hem hayvanlarda hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda sukralfatın (2 g’ının) ülserli mukoza üzerinde 12 saatten fazla kaldığı gösterilmiştir. Böylece günde 2 defa (sabah ve gece yatarken) alınan Antepsin, 24 saat süre ile tam bir koruma sağlamaktadır.
ENDİKASYONLAR
Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerinin önlenmesi,
Gastrit (özellikle Asetil salisilik asit ve diğer NSAI ilaçların ve safranın oluşturduğu),
Reflü özofajit,
Stres ülseri ve kanamalarının önlenmesi.
KONTRAENDİKASYONLAR
Bilinen hiçbir kontrendikasyonu yoktur.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır.
Hamilelikte Kullanım:
Hamilelerde yeterli bir kontrollü çalışma yapılmamıştır. Deney hayvanlarında mutad günlük dozun 50 katına kadar dozlarla yapılmış çalışmalar sukralfat’ın teratojenik etkisi olmadığını göstermiş olmasına rağmen hamilelerde çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.
Emziren Annelerde Kullanım:
Antepsin’in (sukralfat) süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Çocuklarda Kullanım:
Çocuklarda etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Klinik çalışmalar Antepsin’in yan etkilerinin önemsiz sayılabilecek ve çok seyrek görülen yan etkiler olduğunu göstermiştir. Bunlar kabızlık, ishal, bulantı, midede rahatsızlık hissi, hazımsızlık, ağız kuruluğu, döküntü, kaşıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi, uyku hali.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Deney hayvanlarında yapılmış çalışmalar Antepsin’in (sukralfat) tetrasiklin ve fenitoin ile birlikte kullanılması halinde bu ilaçların biyoyararlılığında anlamlı bir azalmanın oluştuğunu göstermiştir. Bu açıdan Antepsin Tabletin bazı ilaçların emilimini engelleyebileceği düşünülerek, diğer ilaçlardan ayrı olarak alınması önerilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kısa süreli ülser tedavisinde:
Mide ülseri, duodenum ülseri, reflü özafajit:  Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken, günde 2 defa 2 tablet, 4-8 hafta süreyle.
İdame tedavisinde:
Mide ülser nüksü, duodenum ülser nüksü: Sadece gece yatarken 2 tablet (6 aylık periyotlarla).
Stres ülseri ve kanamaları: 4 saatte 1 tablet (günde 8 tablete çıkabilir).
Yutma zorluğu olan hastalar tabletleri suda eriterek alabilirler.
Maksimum günlük doz 8 g’dır. Ülser tedavisi için 4-6 haftalık bir süre gerekmektedir.
DOZ AŞIMI
İnsanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Deney hayvanlarında akut oral toksisite çalışmalarında 12 g/kg dozuna dek çıkılmış ama öldürücü doz saptanamamıştır. Bu nedenle Antepsin Tablet toksik etkilere neden olmayan bir ilaç olarak kabul edilebilir.
TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
30 (60) tabletlik blister ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ


Antepsin Süspansiyon

Reçete ile satılır
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Ruhsat Tarihi ve No: 08.04.1985/135-83
Ruhsat Sahibi: CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD.
TOKYO/JAPONYA Firmasının izni ile
BĐLĐM ĐLAÇ SAN. VE TĐC. A.Ş.
34398 Maslak/ĐSTANBUL
Đmal Yeri: Bilim Đlaç San. ve Tic. A.Ş.
 GOSB 41480 Gebze-Kocaeli
Prospektüs Onay Tarihi: 08.10.1996


Son güncelleme : 02.08.2015 04:16:00Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsTelif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Peditus 100 Cc Şurup

Peditus 100 Cc Şurup nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bi...

Prednol-l 20 Mg 1 Ampul

Prednol-l 20 Mg 1 Ampul nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

ZESTAT 15 mg ağızda eriyen tablet

ZESTAT 15 mg 30 ağızda eriyen tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilg...

Contractubex 100 Gr Jel

Contractubex 100 Gr Jel nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Sinop Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi

  Çamlıca Mahallesi Erol Demirkol Caddesi 57200 Boyabat/Sinop

  Tekirdağ Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Gündoğdu Turgut Mah, Osmangazi Bul. 43/2, Merkez/Tekirdağ

  Ümraniye Danışma ve Tedavi Merkezi (DAN-TE)

  Aşağı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Cd., 34773 Ümraniye/İstanbul

  Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi

  Atçeken Mah, Hastane Cd., 42850 Cihanbeyli/Konya

  Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Piri Çelebi Mah. Doktorlar Sitesi 3 Apikoğlu Cad. Rize/merkez